WAT ZINGEN WE?


Ons repertoire is veelzijdig.
Het geestelijk lied is nog altijd het belangrijkste repertoire van het koor, het meest is Nederlandstalig.
Verder zingen we van Engelstalige hymnes tot aan oratorium-fragmenten en verder klassiek en modern, en kleine Nederlandstalige- en buitenlandse koorwerken.


Heel wisselend dus.
Kom gerust een keer langs op een repetitieavond, geheel vrijblijvend.
We repeteren elke dinsdagavond in het verenigingsgebouw van de Ned. Herv. Kerk aan de Kerkstraat van 20.00 uur tot 22.00 uur.